اوقات شرعی

شما اینجا هستید : صفحه اول استان ها تهران

تهران

نمایندگان دوره نهم:

 نام خانوادگی:

ابوترابی فرد

نام:

سید محمد حسن

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

3125675/

707375

 

33/27 درصد

تاریخ و محل تولد:

قم - 1332

تاریخ و مرحله انتخاب:

90/12/12  اول

میزان تحصیلات:

خارج از اصول فقه و اصول

 

 


نام خانوادگی:

آقا تهرانی

نام:

مرتضی

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

2125675/

700684

 

33

درصد

تاریخ و محل تولد:

اصفهان - 1336

تاریخ و مرحله انتخاب:

90/12/12  اول

میزان تحصیلات:

اجتهاد/دکترای فلسفه و عرفان / فوق لیسانس فلسفه عرب

 
 

 نام خانوادگی:

افتخاری

نام:

لاله

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

285285

 

25/32

درصد

تاریخ و محل تولد:

شاهرود - 1338

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15  دوم

میزان تحصیلات:

دکترای تخصصی الهیات، علوم قرآن و حدیث

         

 

 

نام خانوادگی:

باهنر

نام:

محمدرضا

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

368096

 

32/67

درصد

تاریخ و محل تولد:

کرمان - 1331

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15  دوم

میزان تحصیلات:

فوق لیسانس اقتصاد / مهندس معماری

         

 

 
 

 


 

نام خانوادگی:

بذر پاش

نام:

مهرداد

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

271771

 

24/12

درصد

تاریخ و محل تولد:

تهران - 1359

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15  دوم

میزان تحصیلات:

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی / دانشجوی دوره دکترای مدیریت تکنولوژی

 
 

 نام خانوادگی:

بشیری

نام:

فرهاد

حوزه انتخابیه:

پاکدشت

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

95562/

49858

 

52/17

درصد

تاریخ و محل تولد:

شهر ری - 1342

تاریخ و مرحله انتخاب:

90/12/12  اول

میزان تحصیلات:

لیسانس مشاوره و راهنمایی

         

 

 


 

نام خانوادگی:

توکلی

نام:

احمد

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

404595

 

36

درصد

تاریخ و محل تولد:

بهشهر - 1330

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15  دوم

میزان تحصیلات:

علوم حوزه: مقدمات / دکترای اقتصاد

         

 

 


نام خانوادگی:

حداد عادل

نام:

غلامعلی

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

2125675/

1133809

 

53/33

درصد

تاریخ و محل تولد:

تهران - 1324

تاریخ و مرحله انتخاب:

90/12/12  اول

میزان تحصیلات:

دکترای فلسفه / فوق لیسانس فیزیک

         

 

 

نام خانوادگی:

حسینیان

نام:

روح اله

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

112689/

301956

 

37/31

درصد

تاریخ و محل تولد:

زنجان - 1334

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15  دوم

میزان تحصیلات:

خارج فقه و اصول

         

 

 

نام خانوادگی:

خانلری

نام:

کارن

حوزه انتخابیه:

مسیحیان ارمنی شمال ایران

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

11927/

10857

 

91/28

درصد

تاریخ و محل تولد:

تهران - 1343

تاریخ و مرحله انتخاب:

90/12/12  اول

میزان تحصیلات:

دکترای تخصصی سازه و زلزله

         

 

 

نام خانوادگی:

رحماندوست

نام:

مجتبی

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

279302

 

24/79

درصد

تاریخ و محل تولد:

همدان - 1333

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15  دوم

میزان تحصیلات:

ابتدای درس حوزه علمیه قم / دکترای تخصصی ادبیات

 

 

نام خانوادگی:

رسائی

نام:

حمید

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

280483

 

24/89

درصد

تاریخ و محل تولد:

تهران - 1347

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15  دوم

میزان تحصیلات:

خارج فقه و اصول

         

 

 

نام خانوادگی:

زارعی

نام:

علی اصغر

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

340999

 

30/27

درصد

تاریخ و محل تولد:

تهران - 1335

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15  دوم

میزان تحصیلات:

دکترای مدیریت سیستم / مهندس برق مخابرات

         

 

 

 

نام خانوادگی:

زاکانی

نام:

علیرضا

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

327818

 

29/15

درصد

تاریخ و محل تولد:

ری - 1344

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15  دوم

میزان تحصیلات:

دکترای پزشکی هسته ای

         

 

 


نام خانوادگی:

سلیمانی

نام:

محمد

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

284452

 

25/25

درصد

تاریخ و محل تولد:

کازرون - 1333

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15  دوم

میزان تحصیلات:

دکترای الکترونیک فرکانس بالا

         

 

 

نام خانوادگی:

طیب زاده نوری

نام:

زهره

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

321698

 

28/55درصد

تاریخ و محل تولد:

تهران - 1339

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15  دوم

میزان تحصیلات:

دندانپزشک متخصص جراحی لثه

         

 

 


نام خانوادگی:

طلا

نام:

حسین

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

268272

 

23/81

درصد

تاریخ و محل تولد:

تهران - 1348

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15  دوم

میزان تحصیلات:

دکترای پزشکی عمومی / دانشجوی دکترای اقتصاد

         

 

 نام خانوادگی:

کوثری

نام:

اسماعیل

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

431771

 

38/32

درصد

تاریخ و محل تولد:

تهران - 1334

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15  دوم

میزان تحصیلات:

فوق لیسانس دفاعی و امنیتی

         

 

 نام خانوادگی:

کوچک زاده

نام:

مهدی

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

291600

 

25/88

درصد

تاریخ و محل تولد:

یزد - 1337

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15  دوم

میزان تحصیلات:

دکترای آبیاری / فوق لیسانس هیدرولیک

         

 

 نام خانوادگی:

گروسی

نام:

حسین

حوزه انتخابیه:

شهریار، قدس و ملارد

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

348377/

105196

 

30/29درصد

تاریخ و محل تولد:

بیجار - 1343

تاریخ و مرحله انتخاب:

90/12/12 اول

میزان تحصیلات:

کارشناس ارشد فلسفه

         

 

 

 


نام خانوادگی:

محجوب

نام:

علیرضا

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

262375

 

23/29درصد

تاریخ و محل تولد:

کرج - 1337

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15 دوم

میزان تحصیلات:

لیسانس تاریخ

         

 

 نام خانوادگی:

مرندی

نام:

سید علیرضا

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

2125675/

724730

 

34/9درصد

تاریخ و محل تولد:

اصفهان - 1318

تاریخ و مرحله انتخاب:

90/12/12 اول

میزان تحصیلات:

دکترای پزشکی، متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان

         

 

 

نام خانوادگی:

مره صدق

نام:

سیامک

حوزه انتخابیه:

کلیمیان

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

3240/

3934

82/35درصد

تاریخ و محل تولد:

شیراز - 1344

تاریخ و مرحله انتخاب:

90/12/12 اول

میزان تحصیلات:

دکترای تخصص جراحی عمومی

         

 

 


نام خانوادگی:

مطهری

نام:

علی

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

380653

33/79درصد

تاریخ و محل تولد:

تهران - 1336

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15 دوم

میزان تحصیلات:

دکترای فلسفه

         

 

 

نام خانوادگی:

مظفر

نام:

حسین

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

298629

26/50درصد

تاریخ و محل تولد:

ملایر - 1331

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15 دوم

میزان تحصیلات:

دکترای مدیریت و برنامه ریزی

         

 

 


نام خانوادگی:

میر کاظمی

نام:

سید مسعود

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

2125675/

598384

28/15درصد

تاریخ و محل تولد:

تهران - 1339

تاریخ و مرحله انتخاب:

90/12/12 اول

میزان تحصیلات:

دکترای مهندسی صنایع

 
 

 

نام خانوادگی:

نادران

نام:

الیاس

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

268133

23/80

درصد

تاریخ و محل تولد:

شاهرود - 1334

تاریخ و مرحله انتخاب:

90/02/15 دوم

میزان تحصیلات:

دکترای علوم اقتصادی

         

 

 

نام خانوادگی:

نبویان

نام:

سید محمود

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

379512

33/77

درصد

تاریخ و محل تولد:

بابل - 1344

تاریخ و مرحله انتخاب:

90/02/15 دوم

میزان تحصیلات:

دکترای فلسفه / درس خارج فقه و اصول

         

 

 


نام خانوادگی:

نجابت

نام:

حسین

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

254703

22/61

درصد

تاریخ و محل تولد:

شیراز - 1332

تاریخ و مرحله انتخاب:

90/02/15 دوم

میزان تحصیلات:

دکترای فیزیک

         

 

 


نام خانوادگی:

نقوی حسینی

نام:

سید حسین

حوزه انتخابیه:

ورامین و پیشوا

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

180863/

84540

46/72

درصد

تاریخ و محل تولد:

ورامین - 1339

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/12/12 اول

میزان تحصیلات:

دکترای علوم سیاسی

         

 

 

نام خانوادگی:

نکو

نام:

ابراهیم

حوزه انتخابیه:

رباط کریم و بهارستان

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

199516/

69601

36/88

درصد

تاریخ و محل تولد:

ملکان - 1347

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/12/12 اول

میزان تحصیلات:

فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی

         

 

 

نام خانوادگی:

نوباوه

نام:

بیژن

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

491799

43/68

درصد

تاریخ و محل تولد:

تهران - 1338

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15دوم

میزان تحصیلات:

کارشناسی ارشد رسانه

         

 

 

نام خانوادگی:

هاشمی

نام:

سید مهدی

حوزه انتخابیه:

تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

استان:

تهران

کل آراء/

آراء مأخوذه:

درصد آراء:

1126489/

369317

32/8

درصد

تاریخ و محل تولد:

تهران - 1342

تاریخ و مرحله انتخاب:

91/02/15دوم

میزان تحصیلات:

فوق لیسانس مهندسی معماری و دانشجوی دوره دکتری مهندسی عمران