اوقات شرعی

شما اینجا هستید : صفحه اول درباره ما معرفی کانون

معرفی کانون

تشکلی غیرتجاری غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی است. این تشکل با اهدافی چون: تلاش در راستای پاسداری از جایگاه والای کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی و نهادینه کردن و رعایت شئون و تأمینات مسئولیت نمایندگی مجلس چه در دوره تصدی و چه پس از آن / اقدام به پژوهش در زمینه منزلت اجتماعی مجلس و شناخت مسائل و مشکلات مردم و ارائه پیشنهاد برای افزایش کارآیی مجلس و همکاری با دستگاه های ستادی و اجرایی کشور و ارائه پیشنهادها و طرح های مشورتی تأسیس گردیده است.