اوقات شرعی

شما اینجا هستید : صفحه اول درباره ما اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

 

دبیر کل کانون:

 
154

نایب رییس اول:


نایب رییس دوم:

دبیر :


خزانه دار:


اعضاء:

 

 
اعضای علی البدل هیأت مدیره:


 
 
 
 
بازرس اصلی: 

بازرس علی البدل: