اوقات شرعی

شما اینجا هستید : صفحه اول درباره ما اساسنامه کانون

اساسنامه کانون

 

اساسنامه کانون نمایندگان ادوار

مجلس شورای اسلامی

 

 

تاسیس 1375

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه کانون نمایندگان ادوار

مجلس شورای اسلامی

مقدمه:

      از آنجا که نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کرده اند که نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی باشند و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند بمانند .

از آنجا که نمایندگان مجلس در دوره  وکالت خود  تجربیات ارزشمندی را در زمینه شناخت نیازهای اجتماعی و اقتصادی کشور اندوخته و از نیرو و مهارت قابل اتکائی برای برنامه ریزی درجهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی برخوردارند .

ازآنجا که شایسته است این توانائی ها و مهارتهای فکری در راه خدمت به مردم و پایداری جمهوری اسلامی ایران بنحوی هماهنگ و مستمر در عرصه های مختلف حیات اجتماعی ایران بکار گرفته شود .

و از آنجا که حفظ حرمت و شئون برگزیدگان مردم چه در حین وکالت مجلس وچه پس از آن امری مسلم و انکار ناپذیر است.

لذا ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در هر یک از دوره های قانون گذاری خدمتگزار ملت بوده اند، برای استمرار راه امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه و پشتیبانی از آن و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و تداوم خدمات خود و ایجاد همبستگی فیمابین مستنداً به اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با دلبستگی عمیق به اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران در موسسه ای بنام « کانون نمایندگان شورای اسلامی»به شرح آتی گرد آمده و فعالیت می نمایند.

بخش اول _ کلیات

ماده 1_ کانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از این پس در این اساسنامه کانون نامیده می شود، تشکلی است غیرتجاری و غیرانتفاعی که دارای شخصیت حقوقی بوده و صرفاً برای اجرای اهداف ذیل تشکیل شده است.                                                                    

ماده 2_  کانون و اعضای آن دارای تابعیت ایرانی هستند.

ماده 3_  مدت فعالیت کانون نا محدود است.

ماده 4_  مرکز کانون در تهران جنب مجلس شورای اسلامی، کوچه صابری می باشد. هیات مدیره در تعیین و تغییر مرکز کانون در سطح شهر تهران دارای اختیارات تام بوده و هرگونه تغییر محل را در روزنامه کثیرالانتشار آگهی مینماید.

ماده5_  کانون میتواند برحسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی و کسب مجوزهای رسمی از مراجع صالح قانونی شعب ونمایندگی هایی تاسیس کند.

ماده 6_  کانون دارای مهری به زبان فارسی میباشد.

 

 

بخش دوم _ اهداف

ماه 7_  در اجرای اهداف پیش بینی شده در مقدمه این اساسنامه، کانون به امور زیر مبادرت می ورزد:

1/7_  تلاش در جهت پاسداری از جایگاه والای مجلس و نهادینه کردن و رعایت شئون و تأمینات مسئولیت شریف نمایندگی مجلس چه در دوره تصدی و چه پس از آن.

2/7_  اقدام به پژوهش در زمینه منزلت اجتماعی مجلس و شناخت مسائل و مشکلات مردم و ارائه پیشنهاد برای افزایش کارائی مجلس.

3/7_  همکاری با دستگاههای ستادی و اجرائی کشور و ارائه پیشنهاد ها و طرح های مشورتی.

4/7_  انجام سایر اقداماتی که برای نیل به اهداف مطروحه در مقدمه اساسنامه ضروری است یا به آنها مربوط است.

5/7_  کانون برای تحقق اهداف و ترویج آرمان های خود با رعایت قوانین و مقررات از کلیه امکانات موجود استفاده می کند و عنداللزوم اقدام به انتشار و تشکیل و اداره سخنرانی ها و سمینارها و سمپوزیوم ها خواهد نمود.

بخش سوم _ عضویت

ماده 8_  نمایندگانی که از بدو تشکیل مجلس در نظام جمهوری اسلامی افتخار خدمتگزاری داشته اند مشروط به شرایط ذیل میتوانند به عضویت کانون درآیند.

الف_ اعتقاد به قانون اساسی و التزام عملی به آن.

ب_  التزام عملی به احکام اسلام.

تبصره: در مورد اقلیتهای دینی اعتقاد و التزام به ادیان خود ملاک خواهد بود.

ماده 9_  کلیه اعضاء دارای حقوق و وظایف یکسان هستند و هر یک حق عضویت سالانه ای را که مبلغ آن را مجمع عمومی عادی تعیین

می شود یکجا پرداخت می کنند.

ماده 10_  ضمن داشتن شرایط ماده 8 کلیه افرادی که حداقل یک دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و مرتکب خلافی که موجب محکومیت مؤثر کیفری در محاکم صالحه قضایی نشده باشند می توانند به عضویت کانون درآیند.

ماده 11_  جز درصورت کناره گیری از عضویت کانون که باید طی نامه کتبی حداقل سه ماه قبل از پایان هرسال به دبیرخانه کانون واصل گردد، هر عضو موظف به پرداخت حق عضویت سال بعد می باشد.

ماده12_ عضویت کانون علاوه بر لزوم پرداخت حق عضویت سالانه متضمن قبول کلیه مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط است.

ماده13_ هیئت مدیره می تواند به یکی از علل زیر به عضویت اعضاء خاتمه دهد.

1/13 _  امتناع از پرداخت حق عضویت به مدت یک سال.

2/13_  عدم رعایت مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی وهیئت مدیره.

تبصره 1_  خاتمه عضویت مجوزی برای استرداد حق عضویت پرداخت شده نمی باشد.

تبصره 2_  عضوی که به دلایل فوق از عضویت درکانون محروم شده است، حق اعتراض دارد هیئت مدیره مکلف است اعتراض او را در نخستین مجمع عمومی عادی مطرح نماید.نظر مجمع عمومی قاطع اختلاف خواهد بود.

بخش چهارم_ ارکان

ماده14_  ارکان کانون عبارتند از: مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیئت مدیره، بازرسان.

مجمع عمومی

ماده 15_ مجامع عمومی کانون ممکن است بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل شود.

1/15_  مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار ظرف مدت سه ماه پس از پایان سال مالی و در صورت لزوم بطور فوق العاده تشکیل می شود.

2/15_  یک ماه قبل از تشکیل هر مجمع عمومی، دستور جلسه و محل و تاریخ و ساعت تشکیل جلسه مجمع باید کتباً بوسیله پست سفارشی به اطلاع اعضای کانون برسد و مراتب طی همین زمان در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های کانون در آن منتشر می شود چاپ و آگهی شود.

3/15_  مجمع عمومی عادی کانون با حضور حداقل نصف بعلاوه یک مجموع اعضاء رسمیت می یابد. اگر عده اعضاء در جلسه اول کمتر از نصف بعلاوه یک مجموع اعضاء باشد وبالنتیجه جلسه مذکور حائز اکثریت نگردد، مجمع عمومی با دعوت مجدد با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد داشت.

4/15_  تصمیمات مجامع عمومی عادی کانون با اکثریت نسبی آرای حاضر در جلسه اتخاذ می گردد.

5/15_  مجمع عمومی فوق العاده در صورتی رسمیت خواهد داشت که دو سوم مجموع اعضای کانون در مجمع حضور داشته باشند و تصمیمات آن در صورتی معتبر خواهد بود که لااقل به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه برسد. چنانچه در جلسه اول مجمع عمومی فوق العاده حد نصاب لازم حاصل نشود، جلسه بعد، با دعوت مجدد، با حضور هر تعداد از اعضاء تشکیل و تصمیمات آن با رأی دو سوم اعضاء در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 16_ وظایف مجامع عمومی عادی

1/16_  استماع و بررسی گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت های کانون در سال مالی قبل و تصویب آن.

2/16_  استماع گزارش بازرسان.

3/16_  بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و گزارش های مالی مربوط به عملکردهای سال قبل.

4/16_  بررسی بودجه پیشنهادی برای سال جاری وتصویب آن.

5/16_  انتخاب اعضای هیئت مدیره.

6/16_  انتخاب بازرسان.

7/16_  تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های کانون .

8/16_  بحث و بررسی درباره خط مشی آینده کانون و موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

ماده 17_  وظایف مجمع  عمومی فوق العاده

1/17_  اصلاح و تغییر اساسنامه.(هرگونه تغییری در مفاد مرامنامه و اساسنامه پس از تصویب کمیسون ماده 10 قابل اجراء خواهد بود.)

2/17_  اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال کانون.

3/17_  انتخاب هیئت تصفیه در صورت خاتمه فعالیت کانون و اتخاذ تصمیم درباره دارائی های باقیمانده کانون و واگذاری آنها به مجلس شورای اسلامی.

ماده 18_  مجامع عمومی عادی فوق العاده را در هر موقع می توان بوسیله هیئت مدیره بنا به تصمیم آن هیئت یا به درخواست حداقل یک سوم اعضای کانون یا به درخواست بازرس طبق ضوابط این اساسنامه تشکیل داد.

ماده 19_  هیئت مدیره توسط مجمع عمومی برای دو سال انتخاب می گردد. هیئت مدیره مرکب از 7 عضو است که از بین نمایندگان سابق کانون انتخاب می گردند. مجمع عمومی، علاوه بر اعضای اصلی دو نفر را بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب و معین خواهد کرد.

ماده 20_  به استثنای اموری که به موجب مفاد صریح این اساسنامه و یا طبق قانون در صلاحیت مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم را جهت اداره امور کانون با حق تفویض آن به یک یا چند نفراز اعضای هیئت مدیره دارا بوده و در انجام وظایف زیر نیز دارای اختیارات و صلاحیت خاص می باشد.

1/20_  انتخاب یک نفر به عنوان رئیس هیئت مدیره و دو نفر به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره.

2/20_  انتخاب یک نفر خزانه دار از بین اعضای هیئت مدیره.

3/20_  تعیین دبیر اجرایی کانون.

4/20_  قبول اعضای جدید کانون و خاتمه دادن به عضویت اعضاء با رعایت مفاد اساسنامه.

5/20_  تهیه گزارش درباره فعالیتهای کانون و تسلیم آن به مجامع عمومی.

6/20_  تعیین اعضای دبیرخانه و وظایف و حقوق آنها طبق پیشنهاد دبیر اجرائی.

7/20_  تهیه برآورد بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی کانون همراه گزارش توجیهی حسابرسی که باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در دسترس اعضای کانون قرار گیرد.

8/20_  تعیین کمیسیون های مورد احتیاج کانون و انتخاب اعضای هریک از بین داوطلبین و تعیین وظایف و اختیارات هر کمیسیون و انتخاب مشاورین برحسب ضرورت.

9/20_  طرح هرگونه دعوی اعم از حقوقی وکیفری در مراجع ذیصلاح قضائی، دفاع و پاسخگوئی به هرگونه دعوی علیه کانون در کلیه مراحل رسیدگی و با اختیار تام مستقلا یا از طریق انتخاب وکیل یا وکلای دادگستری با حق تفویض تمام و یا قسمتی از اختیارات مطروحه در موارد   62 و63 قانون آئین دادرسی مدنی به وکلای منتخب و عند اللزوم عزل وکلای موصوف و ارجاع امور به حکمیت.

10/20_  افتتاح هرنوع حساب بانکی اعم از جاری و پس انداز و ثابت در بانکها و عند الزوم اخذ تسهیلات بانکی.

11/20_  دریافت اعتبارات و قبول کمکهای بلاعوض پس از تصویب مجمع عمومی .

12/20_  تعیین و تصویب حق عضویت سالیانه.

13/20_  کلیه نامه های صادره از کانون باید به امضای رئیس هیئت مدیره برسد، مگر در مواردی که حق امضای خود را به یکی از اعضای هیئت مدیره یا دبیراجرائی تفویض نموده باشد.

ماده 21_  در صورتی که یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره استعفاء و یا فوت نمایند ویا چنانچه قادر به انجام وظایف خود نباشند، از میان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین جانشین خواهد شد.

ماده22_  جلسات هیئت مدیره حداقل یکبار در ماه طبق دعوت رئیس هیئت مدیره تشکیل می گردد.

ماده23_  جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت خواهد داشت.

خزانه دار

ماده 24_  خزانه دار کانون برای مدت دو سال انتخاب می شود و وظیفه او نظارت برنگهداری کلیه دارایی ها و امور مالی کانون و سرپرستی کلیه عملیات حسابداری خواهد بود که از طرف هیئت مدیره در این امور اقدام خواهد نمود و در تاریخی که هر سال تعیین می شود طرح اولیه بودجه پیشنهادی سال بعد را تهیه و به هیئت مدیره تسلیم می کند. خزانه دار در فواصلی که هیئت مدیره تعیین می نماید و به هرحال بیشتر از شش ماه نخواهد بود، گزارشی از وضع مالی کانون تهیه و در اختیار هیئت مدیره قرار خواهد داد و در هر حال در آمد ها و هزینه های کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع صالحه ارائه خواهد شد.

بازرسان

ماده 25_   مجمع عمومی عادی سالانه برای هر سال مالی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می نماید.

بازرس کانون، گزارش خود را در رابطه با اقدامات مالی کانون، حداکثر 15روز بعد از پایان سال مالی جهت طرح و تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه به هیئت مدیره تسلیم می کند.

آئین نامه ها

ماده 26_  کلیه آئین نامه های کانون درارتباط با امور مالی، اداری، انتخابات و غیره توسط کمیسیون های کانون تنظیم و پیشنهاد می شوند و پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجرا می باشند.

اصلاح اساسنامه

ماده27_  هیئت مدیره پیشنهادهای واصله در خصوص اصلاح اساسنامه را بررسی و پس از اتخاذ تصمیم مراتب را جهت تصویب در مجمع عمومی فوق العاده مطرح می نماید.

دبیرخانه

ماده 28_  دبیرخانه کانون عهده دار امور اداری و مجری مصوبات هیئت مدیره است و سرپرستی آن را دبیراجرائی برعهده دارد. کلیه مکاتبات کانون از طریق دبیرخانه بعمل می آید. دبیراجرائی باید دارای سابقه نمایندگی مجلس بوده و در زمینه مدیریت از تجربه و سابقه کافی برخوردار باشد. دبیراجرائی بصورت تمام وقت و به طور موظف انجام وظیفه میکند و مکلف است مساعی خود را منحصراً در جهت تأمین اهداف و حفظ منافع اعضای کانون معطوف نماید. حقوق و مزایای وی با پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت مدیره تعیین می گردد. هیئت مدیره همچنین شرح وظایف دبیراجرائی را تعیین و به وی ابلاغ می نماید.

ماده 29_  دبیراجرائی در موارد زیر اقدام می کند:

1/29_  تشکیل دبیرخانه و اداره امور آن بر اساس مصوبات هیئت مدیره.

2/29_  استخدام و اخراج کارکنان دبیرخانه با تأیید هیئت مدیره.

3/29_  انجام وظیفه به عنوان دبیر در جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره و تهیه صورتجلسات مربوطه.

4/29_  تهیه گزارشهای لازم برای هیئت مدیره.

بخش پنجم _  منابع مالی

ماده 30_  کانون برای انجام وظایف مربوطه هزینه های خود را از منبع زیر تأمین می کند.

1/30_  حق عضویت سالانه.

2/30_  دریافت اعتبار و قبول کمکهای بلاعوض.

3/30_  وجوهی که بابت ارائه خدمات دریافت می نماید.

بخش ششم _  سال مالی و اسناد تعهد آور

ماده31_  سال مالی کانون یک دوره دوازده ماهه است که اول فروردین هر سال شروع و به پایان اسفند ماه سال  خاتمه می یابد. اولین سال مالی از تاریخ تشکیل کانون شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می پذیرد.

ماده32_  کلیه چکها، اسناد مالی وتعهد آور کانون در صورتی معتبراست که توسط رئیس (یا یکی از نواب رئیس هیئت مدیره) و خزانه دار امضاء شده باشد و به مهر کانون نیز ممهور گردد.

بخش هفتم _  خاتمه فعالیت وانحلال

ماده33_  فعالیت کانون بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خاتمه خواهد یافت.

ماده34_  با اتخاذ تصمیم درباره خاتمه فعالیت کانون، مجمع عمومی، هیئت تصفیه ای مرکب از 3 عضو هیئت مدیره کانون انتخاب و به آنان مأموریت خواهد داد که به فعالیت کانون طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران خاتمه دهند. هرگونه مازاد دارائی که ممکن است در پایان مأموریت دراختیار هیئت تصفیه باقی بماند، باید طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران بطور بلاعوض به مجلس شورای اسلامی واگذار گردد.

این اساسنامه مشتمل بر 34 ماده و2 تبصره در جلسه مورخ 6/8/1375 مجمع عمومی موسسین به تصویب رسید و هرگونه تغییر در آن و همچنین تغییر اعضاء هیئت های موسس و مدیره و اجرائی با تصویب مجمع عمومی و تأیید مراجع صالحه قانونی خواهد بود.