اوقات شرعی

شما اینجا هستید : صفحه اول اخبار خط و نشان های ترامپ برای کره شمالی بی نتیجه می ماند / تشنج در عرصه بین الملل تنها نتیجه ادبیات قلدری آمریکا است

خط و نشان های ترامپ برای کره شمالی بی نتیجه می ماند / تشنج در عرصه بین الملل تنها نتیجه ادبیات قلدری آمریکا است

201608100489723793 Orig
پزشکیان بر این باور است که ترامپ اگر بخواهد موضوع فعالیت هسته ای کره شمالی را با ادبیات زور و تهدید حل و فصل کند به جایی نخواهد رسید.

با اشاره به اهمیت مذاکرات در جریان فعالیت هسته ای کره شمالی و رفتار آمریکا در این باره اظهار داشت: همه کشورها باید بدانند که با قلدری نمی توان در دنیا کار کرد و در این بین باید به واشنگتن تاکیددارد که ایجاد صلح و امنیت در جهان با مذاکره و گفت و گو ممکن است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با اشاره به فروش اسلحه آمریکا به کشورهای مختلف جهان ادامه داد: این درست نیست که به گروه های تندرو اسلحه بفروشند و بین کشورها و مردم دعوا راه بیاندارند و از سوی دیگر دم از دموکراسی، صلح  وآرامش در جهان بزنند.

وی با بیان اینکه واشنگتن می خواهد همه کارها را با قلدری پیش ببرد، تاکید کرد: صلح و آرامش زمانی در جهان شکل می گیرد که آمریکا تهدید، فروش اسلحه و جنگ افروزی را کنار بگذارد و با دنیا با زبان منطق صحبت کند.

پزشکیان بر این باور است که ترامپ اگر بخواهد موضوع فعالیت هسته ای کره شماری را با ادبیات زور  حل و فصل کند به جایی نخواهد رسید.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترامپ از اشاعه ادبیات زور در جهان جلوگیری کند، اظهار داشت:  حل مناقشه هسته ای ایران با تدبیر و دوراندیشی ممکن شد و ادامه این مسیر نیز نیازمند همین دو معیار است اما اگر ترامپ بخواهد خلاف عقل عمل کند و به برجام و مذاکرات بین المللی پایبند نباشد در نهایت از گفت و گو های بین المللی کنار گذاشته می شود و در جامعه جهانی منزوی خواهد شد.